ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Luxury Holiday Apartments for Sale in Halkidiki
STUDIOS from
39.000€
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ ELIA COMPLEX
Nothing compares to the luxury and opulence of living in front of the beach, in a nice Greek resort.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
You define your idea and we develop from a to z new projects tailored to your needs
ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
Halkidiki
Crystal clear blue water bathed in sunshine.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ